کلیدواژه ها = اثر ساختگاه
تعداد مقالات: 3

1 ژئوتکنیک لرزه ای و رفتار دینامیکی خاک در بافت تاریخی شهر یزد
احمد ادیب*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

2 بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها
بهشته سادات حکیمی؛ زهره معصومی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

3 تعیین ضریب بزرگنمایی ساختگاه در شهر تبریز با استفاده از شتابنگاشت‌ها
احمد زارعان*؛ ساسان مردپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.25 K)