کلیدواژه ها = Magnetometry
تعداد مقالات: 8

1 تحلیل مغناطیسی ساختار گسل معکوس اصلی زاگرس در شرق حاجی‌آباد
شکوفه شهابی؛ محمد حامدپور دارابی*؛ مهدی مسعودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (646.07 K)

2 اکتشاف مس منطقه عباس آباد با مغناطیس سنجی، قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی
مصطفی قربانی*؛ محمد حسن اصغری؛ محمود میرزایی؛ شهریار جوادی پور؛ علی اکیر مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

3 مغناطیس سنجی هوابرد با پهپاد(مطالعه موردی، معدن بابا-علی همدان)
هاشم شاهسونی*؛ افشین شیخ اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.99 K)

4 Joint interpretation Versus joint inversion of DC resistivity and magnetometry data
رامین ورفی‌نژاد*؛ اسکویی، بهروز مغناطیس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (354.18 K)

5 پردازش داده‌های مغناطیسی و تخمین عمق بی‌هنجاری مغناطیسی اندیس سنگ آهن کاشمر
حافظه زعفرانلو شیروان*؛ براتعلی فیض آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382 K)

6 پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی اندیس سنگ آهن ملااحمد
امید حدادی*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (436.83 K)

7 نادرستی وجود ناهنجاری مغناطیسی خاص در کوه پردیس جم با استفاده از روش مگنتومتری
محمد عباسی*؛ آذین آهی فر؛ علی رمضانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.04 K)

8 مغناطیس سنجی به منظور اکتشاف یک توده مگنتیت در یک محدوده پلاسری آهن
محمد عباسی*؛ امین ساکی؛ آذین آهی فر؛ علی اثناعشری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.35 K)