کلیدواژه ها = جدایش موج برشی
تعداد مقالات: 4

1 ناهمسانگردی لرزه‌ای گوشته بالایی در غرب ایران
امیر صادقی باقرآبادی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.79 K)

2 بررسی تغییرات ناهمسانگردی و نسبت Vp/Vs به‌عنوان پیش‌نشانگرها‌ی زلزله
شیدا صاحب سرا*؛ سدیدخوی، احمد زلزله؛ غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

3 ناهمسانگردی لرزه‌ای پوسته در البرز غربی
شهرام احمدی*؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ مریم هنرمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

4 ناهمسانگردی لرزه‌ای در جنوب ایران با استفاده از جدایش موج SK(K)S
سید جاسر متولی عنبران؛ مرادی، علی زلزله*؛ ایوب کاویانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)