کلیدواژه ها = توپوگرافی
تعداد مقالات: 3

1 ترکیب روش های تفاضل محدود و اجزاء طیفی برای اعمال توپوگرافی سطح آزاد در مدل سازی انتشار موج
امین رحیمی دلخانی؛ پیمان پورمقدم*؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.47 MB)

2 محاسبه ی توپوگرافی و شعاع های قطاع همر در داده های گرانی سنجی با استفاده از روش تبدیل موجک در پردازش تصاویر ماهواره ای برداشت شده از منطقه‌ای آتشفشان کوپاکسی
نسترن شاکری*؛ شبیر اشکپور مطلق؛ رضا منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

3 بررسی اثر تصحیح توپوگرافی روی داده های گرانی سنجی محدوده زرند کرمان
فاطمه پوراسد*
مشاهده مقاله