کلیدواژه ها = Crustal Structure
تعداد مقالات: 4

1 Modeling of Crust in west of Iran by using Ps converted waves
فتانه تقی زاده فرهمند*؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ نرگس افسری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.43 K)

2 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

3 Shear-wave structure of southern Sweden from precise phase-velocity measurements of ambient-noise data
حمزه صادقی سرخنی*؛ Olafur Gudmundsson؛ Ka Lok Li
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.31 K)

4 مدل‌سازی گرانی ساختار پوسته در منطقه شمال‌غرب ایران
المیرا حقانی‌فر*؛ خلیل متقی؛ زهرا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)