کلیدواژه ها = Teleseismic
تعداد مقالات: 3

1 Modeling of Crust in west of Iran by using Ps converted waves
محدثه السادات خاتمی*؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ نرگس افسری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.43 K)

2 بررسی ساختار گوشته بالائی از سنندج تا سیرجان به کمک امواج دورلرز
شهیره جوادی*؛ قیطانچی، محمد رضا زلزله؛ فتانه تقی زاده فرهمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1022.58 K)

3 Tethyan subducted slab and seismic anisotropy in the upper mantle beneath the north Zagros collision using S teleseismic tomography
محسن رحمانی*؛ متقی، خلیل زلزله؛ عبدالرضا قدس؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن؛ وو یاشنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)