کلیدواژه ها = رادار نفوذی زمین
تعداد مقالات: 5

1 تشخیص ساختارهای زیرسطحی با کاربرد نشانگر لحظه ای روی داده های رادار نفوذی زمین
کیوان قمری*؛ حسین هاشمی شاهدانی لرزه؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

2 آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی با پردازش دوبعدی و نمایش سه بعدی داده های رادار نفوذی به زمین
کیوان قمری*؛ مهدی محمدی ویژه؛ کامران قمری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

3 افزایش تفکیک پذیری در GPR با به کارگیری روش بازگشت زمان و تبدیل موجک پیوسته
سجاد قنبری*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک؛ ماکسیم بانو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (486.53 K)

4 مین یابی با روش رادار نفوذی زمین(GPR)
فواد کریمی حاجی پمق*؛ وحید ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.36 K)

5 بهبود کارایی GPR در علوم زمین قانونی با به کارگیری روش های TR و CWT
سجاد قنبری*؛ محمدکاظم حفیظی الکتریک؛ ماکسیم بانو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (580.07 K)