نوع پذیرش = پذیرفته شده برای ارائه شفاهی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی آماری زمین‌لرزه‌های ایران در سال 1396
علی مرادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)