تعداد مقالات: 353

101 بررسی و تحلیل پایداری دیواره چاه
مریم سلیمانپور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.81 K)

102 ارزیابی روش های خوشه بندی MRGC,AHC در تعیین رخساره های رسوبی
سعید کشاورز*؛ احمد ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.71 K)

103 شناسایی گسل‌های رشته کوه بزقوش با استفاده از داده‌های مغناطیس-سنجی هوابرد، جنوب سراب
سعید مجرد*؛ میثم مقدسی؛ یاسر دهبان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

104 بررسی مطالعات مغناطیس سنجی در محدوده اندیس آهن قهرود
عارف حاجی علی عسگری*؛ پویان جواندل؛ احسان منصوریان؛ عباس مقصودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.07 K)

105 پایش داده‌های سطح آب‌زیرزمینی به عنوان پیش‌نمایانگر زلزله
میلاد امیرافضلی*؛ معین صمیمی؛ فاطمه لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (972.79 K)

106 تحلیل پسلرزه های زمینلرزه 27 مرداد 1993 مورموری در استان ایلام
رضاپور ، مهدی زلزله*؛ علی اصغر متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

107 پایش تغییرات فشار بر شناسایی چرخابهای دریایی و تاثیرپذیری آن در اثر تزریق آلودگی در نوار ساحلی مکران
مجید حسینی حمید*؛ مهرناز فرزین گهر هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (854.75 K)

108 تخمین تخلخل با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی
آسیه زارع*؛ سیدرضا شادی زاده؛ سید محسن سید علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

109 تشخیص ساختارهای زیرسطحی با کاربرد نشانگر لحظه ای روی داده های رادار نفوذی زمین
کیوان قمری*؛ حسین هاشمی شاهدانی لرزه؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

110 بررسی اثر ساختگاه در خطرپذیری زلزله در شهر زنجان با مطالعه‌ی ریزلرزها
بهشته سادات حکیمی؛ زهره معصومی*؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

111 Crustal structure of the Iranian Plateau based on 2D interpretation of gravity, aeromagnetic, and seismic data
وحید تکنیک*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

112 A new tectonic map of the Iranian plateau based on aeromagnetic identification of magmatic arcs and ophiolite belts.
وحید تکنیک*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

113 تاثیر نانوذرات سیلیکا در فرایند تبخیر
میررکنی، سید مجید هواشناسی*؛ حکیمه زارع؛ منیره شایق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.13 K)

114 سن یابی به روش لومینسانس نمونه های برداشت شده از ترانشه کن در عرض گسل شمال تهران
مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

115 تعیین سنِ نمونۀ گسل رفسنجان، با استفاده از دو برنامه آر و آنالیست به روش لومینسانس نوری
مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.76 K)

116 وارونسازی سه بعدی داده های مغناطیس سنجی در حضور مغناطیس بازماند
محمد حسین قلعه نویی*؛ عبدالحمید انصاری؛ احمد قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

117 The effect of fluid pressure on the pore volume compressibility of carbonate reservoir samples using hydrostatic pressure
فریبرز طالبی*؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ جعفر ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.66 K)

118 ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﯽآزمایشگاهی به همراه بررسی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ تجربی ارائه شده ﺩﺭسازند سروک
فریبرز طالبی*؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ جعفر ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.1 K)

119 تعیین اثر گرمایش بادررو در پارامترسازی امواج گرانی-لختی حاصل از همرفت
مه‌نوش حقیقت نسب*؛ محب الحجه، علیرضا هواشناسی؛ میرزائی، محمد هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

120 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

121 برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی با استفاده از لرزه‌نگاشت‌های زمین‌لرزه فیروز‌آباد ‌ـ‌کجور
وحید ریاحی کجور*؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.71 K)

122 کالیبراسیون بزرگای محلی برای ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ احمد میرهاشمی؛ عبدالرضا قدس؛ عباسی ، مجید زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.68 MB)

123 توموگرافی سرعت موج Pg در شمال‌غرب ایران
مهدی ماهری پیرو*؛ عبدالرضا قدس؛ استفانی دانر؛ مریم اکبرزاده اقدم؛ ثبوتی، فرهاد زلزله؛ متقی، خلیل زلزله؛ طالبیان، مرتضی زلزله؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

124 لBroadband molecular electronic seismometers
V.M Agafonov؛ K. S Belotelov
مشاهده مقاله | اصل مقاله (812.98 K)

125 لرزه خیزی کمان لرستان در کمربند ساده چین خورده زاگرس
محمدرضا جمال ریحانی*؛ عبدالرضا قدس؛ متقی، خلیل زلزله؛ شعبانیان ، اسماعیل زلزله؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (651.84 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه