تعداد مقالات: 317

301 مطالعه زمین لرزه ملارد با بزرگای محلی 5.4
محسن ازقندی*؛ کامران سپانلو؛ میثم خیری ملومه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3823 K)

302 ارزیابی عملکرد سناریوهای کاهش نشر آلاینده‌های بخش ترافیکی در کلانشهر تهران در دوره‌های مختلف زمانی
امیر محمدیها*؛ ملکوتی، حسین هواشناسی؛ وحید اصفهانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1889 K)

303 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی
مینا محمدی*؛ صادق کریم پولی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (875 K)

304 اندازه گیری میزان ارتعاش لرزه ای در طبقه دوم سازه فلزی تحت تاثیر بار دینامیکی ماشین الات
مژده آزادی*؛ اصغر آزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961 K)

305 بررسی قابلیت روش دورسنجی INSAR جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی با استفاده از آثار سطحی ناشی از حفاری و ساخت‌ آن ها
امید آب باریکی*؛ محمدیاسر رادان کوهپائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1284 K)

306 ساختار سرعت موج برشی در شمال‌غرب ایران و نواحی اطراف آن
غلام رضا مرتضی نژاد*؛ رحیمی، حبیب زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1048 K)

307 Thermal Infrared Anomalies identification as a Precursor Earthquake in Iran
تقوی، فرحناز هواشناسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3416 K)

308 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
جوان دلویی، غلام زلزله*؛ رامین موقری؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (825 K)

309 برداشت‌های ژئوفیزیکی-زمین‌شناسی دانشگاه علوم‌پایه در زون فرورانشی مکران
عبدالرضا قدس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2041 K)

310 لومینسانس تحریک شده با نور-پتانسیل ها و کاربردها
مرتضی فتاحی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709 K)

311 A Review on Indirect Measurement of Heat Flow from Integrated Geophysical Modeling: Insights into Petroleum E&P and Geothermal Resource Exploration
سید هانی متولی عنبران گرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744 K)

312 Seismic Pattern Recognition: Automation of Processing and Interpretation
حسین هاشمی شاهدانی لرزه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837 K)

313 Hydrocarbon Exploration Using High Resolution Local Passive Seismic Tomography; An application to the Dehdasht region, south-west Iran
شمالی، ظاهرحسین زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (767 K)

314 The reservoir scale gas distribution and its accurate seismic response
فلاحت، رضا لرزه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (823 K)

315 Integrated rock physics test and modelling to detect fluid changes in a carbonate reservoir: A case study from an Iranian oil field
جواد شریفی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1147 K)

316 تخمین ضرایب الاستیک با استفاده از نگار موج برشی دوقطبی برای یکی از میادین نفتی جنوب ایران
ذاکر محمدی اصل*؛ احمد ادیب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415 K)

317 Second-Order TTI Visco-acoustic Wave Equation and Associated NPML Boundary Conditions in Time Domain
حسین بیرامی*؛ پیمان پورمقدم؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563 K)

اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه