تعداد مقالات: 353

351 شناسایی دودکش های گازی با استفاده از چند نشانگر لرزه ای در دشت گرگان
فاطمه آزادبخت؛ Mehrdad Monfared*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر
مشاهده مقاله

352 طراحی و ساخت ژئوفون لرزه‌ای آموزنده
محسن طلائی منش*؛ امین روشندل کاهو؛ محمد رداد
مشاهده مقاله

353 تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی
حنظله مرادی*
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعد آخرین صفحه