خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61118307(واحد آموزش انجمن ژئوفیزیک ایران) تماس، یا به سایت انجمن به آدرس www.nigs.ir  مراجعه فرمایید.

Refresh Code