1. آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
(نوبت اول)
انجمن ژئوفیزیک ایران
2. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
3. وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL
وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL
4. وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا
وبینار آموزشی تدوین پروپزال پژوهشی پایانامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا
5. وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON
وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON
6. آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران
7. نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ های 14 و 15 و 16 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود.
نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در تاریخ های 14 و 15 و 16 آبان ماه به صورت مجازی برگزار می شود.
8. کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SEISAN11
کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SEISAN11 برگزار گردید.
9. کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته ویژه دانشجویان لرزه شناسی به مدت ۱۶ ساعت از شنبه 8 شهریور
کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح پیشرفته ویژه دانشجویان لرزه شناسی به مدت ۱۶ ساعت توسط دکتر امین روشندل از شنبه 8 شهریور ماه
10. کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) در سطح متوسط به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد
کارگاه مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان متلب (MATLAB) با حضور 35 نفر از دانشجویان علاقمند برگزار شد
11. کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری
کارگاه مجازی آشنایی با زلزله شناسی دستگاهی و طراحی ایستگاههای لرزه نگاری
12. کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی
کارگاه مجازی مبانی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی
13. برگزاری دوره مجازی آموزش مدل سازی تانسور گشتاور لرزه ای و حل سازوکارکانونی با نرم افزار ISOLA
برگزاری دوره مجازی آموزش مدل سازی تانسور گشتاور لرزه ای و حل سازوکارکانونی با نرم افزار ISOLA
14. برگزاری دوره مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان Bash
انجمن ژئوفیزیک ایران دوره مجازی آموزش برنامه نویسی به زبان Bash برای ژئوفیزیک و زمین شناسی را در روزهای 9 ، 15 و 22 خرداد 1399 برگزار نمود
15. کارگاه آموزشی پردازش و تحلیل اندازه گیری های مغناطیسی با نرم افزار GEOSOFT روزهای ۲۵ اردیبهشت، ۱خرداد و ۸خرداد توسط انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار گردید.
برگزاری کارگاه آموزشی پردازش و تحلیل اندازه گیری های مغناطیسی با نرم افزار GEOSOFT را در تاریخ های 25 اردیبهشت و 1 و 8 خرداد ماه
16. برگزاری دوره مجازی آموزش نرم افزار GEOPSY برای پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی توسط انجمن ژئوفیزیک ایران روزهای ۱۶، ۱۷ و ۲۰ اردیبهشت ماه
انجمن ژئوفیزیک ایران برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار GEOPSY برای پردازش و تحلیل ارتعاشات محیطی برگزار می کند.
17. برگزاری دوره مجازی آموزش ترسیم نقشه با نرم افزار .G.M.T توسط انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
انجمن ژئوفیزیک ایران دوره مجازی آموزش ترسیم نقشه های تخصصی ژئوفیزیکی را با نرم افزار GMT را با استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان از مراکز علمی و پژوهشی و کارشناسان بخش های خصوصی در روز های 19 و 20 فروردین 1399برگزار نمود.
18. کارگاه مجازی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی
کارگاه مجازی مدل سازی داده های ژئوفیزیکی در تاریخ 5 و 7 فروردین 1399 برگزار گردید
19. انجمن ژئوفیزیک ایران کارگاه مجازی تعیین سازو کار کانونی زلزله را برگزار نمود.
انجمن ژئوفیزیک ایران کارگاه مجازی تعیین سازو کار کانونی زلزله را برگزار نمود.