ISC
1396-10-18
ISC

18 همین کنفرانس ژئوفیزیک ایران در توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است. جهت بازدید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://conf.isc.gov.ir/nigs97