برای دریافت مقالات چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران اینجا را کلیک کنید.