خواهشمند است متقاضیان در سایت www.nigsconference.ir ثبت نام کرده و با نام کاربری خود وارد صفحه شخصی شوند. هزینه ثبت مقاله در همایش:  100 هزار تومان - هزینه ثبت نام شرکت در سمینار: دانشجویان عضو انجمن 50 هزار تومان و سایرین 100 هزار تومان. هزینه های شرکت شامل پذیرایی ناهار و میان وعده ، بسته اهدایی CD  مجموعه مقالات، گواهی معتبر انجمن جهت شرکت در همایش و ... می باشد. هزینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس با استفاده از سامانه الکترونیکی در وبگاهwww.igconference.ir و تا تاریخ ٣١/٠١/١٣٩8 قابل واریز به حساب انجمن ژئوفیزیک ایران می باشد.

 

نحوه پرداخت: مراجعه به سایت کنفرانس انجمن، به نشانی www.nigsconference.ir ، ثبت نام، پرداخت اینترنتی .

توجه: برای دانشجویان ارائه گواهی دانشجویی ضروری است.