خواهشمند است متقاضیان در سایت www.nigsconference.ir ثبت نام کرده و با نام کاربری خود وارد صفحه شخصی شوند. هزینه ثبت مقاله در کنفرانس:  50 هزار تومان - هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس: دانشجویان عضو انجمن 100 هزار تومان و سایرین 200 هزار تومان. هزینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس با استفاده از سامانه الکترونیکی در وبگاهwww.igconference.ir و تا تاریخ 1399/7/31 قابل واریز به حساب انجمن ژئوفیزیک ایران می باشد.

 

نحوه پرداخت: مراجعه به سایت کنفرانس انجمن، به نشانی www.nigsconference.ir ، ثبت نام، پرداخت اینترنتی .

توجه: برای دانشجویان ارائه گواهی دانشجویی ضروری است.