برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,000,000 ریال
0 دلار
دانشجو بوده ، مقاله ندارم و صرفا قصد شرکت در همایش را دارم. در هنگام دریافت گواهی شرکت در کنفرانس، ارائه کارت دانشجویی معتبر الزامی است.
2
2,000,000 ریال
0 دلار
دانشجو نبوده، مقاله ندارم و صرفا قصد شرکت در همایش را دارم
3
150,000 ریال
0 دلار
این بخش فقط مربوط به عضویت در انجمن می باشد و ارتباطی با سمینار ها و کنفرانسهای انجمن ندارد.
4
800,000 ریال
0 دلار
این بخش فقط مربوط به عضویت در انجمن می باشد و ارتباطی با سمینار ها و کنفرانسهای انجمن ندارد.
5
8,000,000 ریال
0 دلار
این بخش فقط مربوط به عضویت در انجمن می باشد و ارتباطی با سمینار ها و کنفرانسهای انجمن ندارد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.