نویسنده = امیرحسین مشکوتی
تعداد مقالات: 3

1 بررسی آماری جست بادهای همرفتی و غیرهمرفتی در محدوده ایران
محمد حسام محمدی*؛ امیرحسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.25 K)

2 مطالعه همدیدی و طرحواره‌های گسیل مدل WRF-Chem توفان شرق کشور
محمد اصغری*؛ امیرحسین مشکوتی؛ رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی؛ محمد مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (658.13 K)

3 مقایسه روش‌های وردشی سه‌بعدی و چهاربعدی در گوارد داده‌های رادار
مهناز کریم خانی*؛ مجید آزادی هواشناسی؛ امیرحسین مشکوتی؛ رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.7 K)