نویسنده = سپیده یاسمی خیابانی
تعداد مقالات: 2

1 کاربرد وارون سازی پیش از برانبارش و پارامترهای لامه در سرشت نمایی مخزن کربناته
سپیده یاسمی خیابانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.81 K)

2 مقایسه تکنیک هایAVO وLMR در مشخصه سازی مخازن کربناته
سپیده یاسمی خیابانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)