نویسنده = محمدامین امینیان
تعداد مقالات: 1

1 Multiple seismic reflections attenuation using parabolic Radon transform
محمدامین امینیان*؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)