نویسنده = معصومه لطفی
تعداد مقالات: 5

1 افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای با استفاده از نیلی‌سازی طیفی
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

2 عملکرد روش‌های EMD، EEMD و CEEMD در تضعیف نوفه‌های تصادفی
خبات ساعد موچشی*؛ نوید شاد منامن؛ معصومه لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.18 K)

3 شناسایی رخساره‌های کانالی با استفاده از شبکه عصبی تحت نظارت
خبات ساعد موچشی*؛ معصومه لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (956.46 K)

4 تأثیر فیلتر استریونت بر الگوریتم ردیابی مورچه جهت شناسایی گسل‌ها
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

5 شناسایی مرز کانال‌ها در داده‌های لرزه‌نگاری با استفاده از خوشه‌بندی انتقال میانگین و عملگر سوبل
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.49 K)