نویسنده = عبدالرحیم جواهریان
تعداد مقالات: 12

1 وارون سازی تصادفی لرزه ای و بازیابی لایه نازک در یک میدان نفتی خلیج فارس
مصطفی زارع*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

2 افزایش تفکیک‌پذیری داده لرزه‌ای با استفاده از نیلی‌سازی طیفی
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

3 وارون‌سازی قطعی به منظور شناسایی مخازن در یکی از میادین خلیج فارس
بنیامین خادم العموم*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.49 MB)

4 شناسایی کانال‌های مخاطره‌آمیز کم‌عمق در دریای خزر جنوبی بر مبنای روش‌های نوین تفسیری
هاله کربلاعلی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ فرنوش غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

5 مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

6 PSDM simulation in seismic survey design
صادق صفارزاده حسینی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسین حسنی؛ مریم صدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.2 K)

7 کاربرد فرایند گوسی در شناسایی گسل
مریم نوری؛ حسین حسنی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حمیدرضا امین داور؛ سیاوش ترابی؛ سیدعلی معلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

8 شناسایی مرزهای کانال ها در داده های لرزه نگاری با استفاده از تبدیل کرولت و فیلترهای مورفولوژی
بهاره بوستانی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه؛ ترابی، سیاوش لرزه؛ حمیدرضا امین داور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

9 تأثیر فیلتر استریونت بر الگوریتم ردیابی مورچه جهت شناسایی گسل‌ها
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ ناصر کشاورز فرج خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

10 تعیین نوع منافذ با استفاده از مدل‌سازی فیزیک سنگی در یکی از مخازن کربناته ایران
مریم السادات میرکمالی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ حسین حسنی؛ محمدرضا صابری؛ سجاد ذبیحی
مشاهده مقاله

11 شناسایی سنگ شناسی ها با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخارن کربناته ایران
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدرضا صابری؛ نرگس آهنگریان
مشاهده مقاله

12 شناسایی مرز کانال‌ها در داده‌های لرزه‌نگاری با استفاده از خوشه‌بندی انتقال میانگین و عملگر سوبل
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.49 K)