نویسنده = سید هانی متولی عنبران
تعداد مقالات: 9

1 مدل‌سازی داده‌های گرانی و مغناطیس در تعیین مرز لایه با استفاده از بهینه-سازی چند‌هدفه
محمود رشادتی*؛ سید هانی متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

2 A Review on Indirect Measurement of Heat Flow from Integrated Geophysical Modeling: Insights into Petroleum E&P and Geothermal Resource Exploration
سید هانی متولی عنبران*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.38 K)

3 ارزیابی قابلیت‌های انتگرال نوع کوشی در مدل‌سازی داده‌های گرانی
نازنین محمدی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله

4 رمزگشایی ساختارهای داخلی سیارات خاکی با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی
فاطمه صفری یساقی؛ سید هانی متولی عنبران*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (306.27 K)

5 New Approaches in Regularization of 2D Modelling of Potential Data
محمود رشادتی*؛ سید هانی متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.72 K)

6 توپوگرافی سنگ کف و تغییرات چگالی عمیق: فیلتر یا محاسبات مستقیم؟
سید هانی متولی عنبران*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

7 مدل‌سازی پیشرو توموگرافی اولین رسید زمان سیر با استفاده از معادله آیکونال و حالت الحاقی آن
فاطمه صفری یساقی؛ سید هانی متولی عنبران*؛ علی جاماسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (877.03 K)

8 وارون سازی داده‌های ژئوئید و توپوگرافی برای به دست آوردن مرز موهو و لیتوسفر – مطالعه موردی کپه داغ
حسام کرمی*؛ سید هانی متولی عنبران؛ سید جاسر متولی عنبران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

9 Feasibility of multi-scale integrated modeling of potential field data in complex tectonic settings
سید هانی متولی عنبران*؛ علی جاماسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)