نویسنده = شمالی، ظاهرحسین زلزله
تعداد مقالات: 16

1 ارزیابی شبیه‌سازی‌ محور خطر احتمالاتی سونامی برای ساحل جنوب‌شرق ایران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

2 انرژی امواج سونامی ناشی از حرکت بستر دریا در زون فرورانش مکران
امین رشیدی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ دنیس دوتیخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.54 MB)

3 مطالعه سامانه هشدار سریع PRESTo، در تهران با استفاده از داده‏های شتاب‏نگاری شبکه مدیریت بحران شهرداری تهران
مهدی ناظری*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ سحر ناظری؛ رحیم نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.76 K)

4 بررسی ساختارهای عمیق سرعت موج برشی و چگالی و برآورد تغییرات عمق موهو در منطقه مکران
سمیه عبدالهی*؛ ابراهیم زاده اردستانی، وحید گرانی؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله؛ هرمان زین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.71 MB)

5 تخمین بزرگا برای زمین لرزه Mw 7.3 کرمانشاه ( رویداد 11 دسامبر 2017 ) با استفاده از پارامترهای دوره و دامنه
تارا عوض زاده*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.73 K)

6 Hydrocarbon Exploration Using High Resolution Local Passive Seismic Tomography; An application to the Dehdasht region, south-west Iran
شمالی، ظاهرحسین زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (766.95 K)

7 بررسی لرزه‌خیزی القایی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز
بیتا نیازپور محصل*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله

8 روش‌های غیرفعال لرزه‌ای: بازیابی موج P مستقیم با استفاده از خواص قطبیدگی
علی ریاحی*؛ ظاهرحسین شمالی؛ احمد کمایستانی
مشاهده مقاله

9 امکان‌سنجی استفاده از نرم‌افزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفت‌خیز
سید سروش انفرادی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله

10 ارزیابی تغییرات سطح نوفه های لرزه‌ای محیطی در فعالیت‌های استخراج نفت و گاز
ثمین سادات ابوالمعالی*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله

11 محاسبه توابع گرین تجربی واقعی با استفاده از روش برانباشت قطبیدگی
مهدی حمیدبیگی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.26 K)

12 ارزیابی و اعتبار‌سنجی بهره‌گیری از سیستم PRESTo به‌منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه در شهر تهران
سید سروش انفرادی*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.2 K)

13 Imaging deep structures of Makran subduction zone by 3D joint inversion of gravity data and Rayleigh wave group velocities
سمیه عبدالهی*؛ هرمان زین؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.53 K)

14 Crustal and upper mantle structures of SE Iran by combined surface wave velocity analysis and gravity modeling
سمیه عبدالهی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.26 K)

15 مشاهده نوفه‌های انسانی در محیط شهری
ثمین سادات ابوالمعالی؛ ظاهرحسین شمالی*؛ اسماعیل بایرام نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (467.43 K)

16 برآورد فاکتور کیفیت امواج برشی به روش وارون سازی تعمیم یافته (GIT) در زاگرس شمالی
فاطمه عبدی*؛ الهام شعبانی؛ ظاهرحسین شمالی؛ متئو پیکوتزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (645.41 K)