نویسنده = کوروش قلی نژاد
تعداد مقالات: 2

1 به کارگیری داده های زمین شناسی و ژئوالکتریکی در تحلیل کیفی آب زیرزمینی
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 تفکیک کیفی و تعیین حد مرزی آبخوانهای شور و شیرین به روش مقاومت ویژه
کوروش قلی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)