نویسنده = مالک صافی زاده
تعداد مقالات: 2

1 برآورد شتابنگاشت مولفه پیچشی در شهر تهران
مالک صافی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

2 طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی در گستره شهر کرمان
مالک صافی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)