نویسنده = مهدی مصلحت
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه مدل‌های فیزیک سنگی برای تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین ماسه‌سنگی در خلیج‌فارس
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.14 MB)

2 شناسایی سنگ شناسی ها با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگی در یکی از مخارن کربناته ایران
مهدی مصلحت*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمدرضا صابری؛ نرگس آهنگریان
مشاهده مقاله