نویسنده = مهدی رضاپور
تعداد مقالات: 8

1 تحلیل پسلرزه های زمینلرزه 27 مرداد 1993 مورموری در استان ایلام
رضاپور ، مهدی زلزله*؛ علی اصغر متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)

2 تعیین منحنی‌های پاشندگی امواج ریلی درناحیه غرب ایران با استفاده از داده نوفه محیطی
بهاره کرمی*؛ رضاپور ، مهدی زلزله؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.2 K)

3 بررسی مکانیسم کانونی و تعیین صفحه اصلی گسل زمین لرزه دامغان
فاطمه ارمونتن*؛ رضاپور ، مهدی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.74 MB)

4 Seismic waves velocity in the Kermanshah region using aftershocks of the 12 Novmber 2017 Mw 7.3 Sarpol-e Zahab earthquake
سعید رحیم زاده اصل اسکوئی*؛ مهدی رضاپور؛ میلاد کابلی؛ یاسمین مشعشع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.36 K)

5 توموگرافی تضعیف پساموجها (QC-1) در شمال و شمالغرب فلات ایران
رضا امامی*؛ رضاپور ، مهدی زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (588.95 K)

6 بررسی سازوکارکانونی زمین‌لرزه‌ی 23 فوریه 2020 قطور و تعیین صفحه‌ی گسل به روش هندسی H-C
درنا کارگر*؛ رضاپور ، مهدی زلزله؛ هادی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.76 K)

7 Multiple source analysis from InSAR data and new insights into fault activation and stress transfer: The 2005 Zarand, Iran, earthquake
زینب گلشادی*؛ مهدی رضاپور؛ Simone Atzori؛ stefano Salvi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.04 K)

8 بررسی توزیع مکانی پسلرزه های زمینلرزه 23 آبان 1400 فین در استان هرمزگان
رضاپور ، مهدی زلزله*؛ محمدرضا جمال ریحانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (672.24 K)