نویسنده = رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی
تعداد مقالات: 5

1 بررسی طرحواره‌های گسیل گردوخاک مدل WRF_Chem در یک مورد مطالعاتی
سارا کرمی*؛ نسیم حسین حمزه؛ رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی؛ فائزه نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

2 مطالعه همدیدی و طرحواره‌های گسیل مدل WRF-Chem توفان شرق کشور
محمد اصغری*؛ امیرحسین مشکوتی؛ رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی؛ محمد مرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (658.13 K)

3 مقایسه روش‌های وردشی سه‌بعدی و چهاربعدی در گوارد داده‌های رادار
مهناز کریم خانی*؛ مجید آزادی هواشناسی؛ امیرحسین مشکوتی؛ رنجبر سعادت آبادی، عباس هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.7 K)

4 ارتباط دورپیوندهای NAO و MJO با فراوانی چرخندهای شرق مدیترانه
تورج جمشیدی خزلی*؛ رنجبر سعادت آبادی عباس؛ محمدعلی نصراصفهانی؛ سحر تاجبخش مسلمان؛ محب الحجه علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.09 K)

5 مطالعه همدیدی-دینامیکی بارش‌های فرین ماه مارس 2019 در ایران
عباس رنجبر سعادت آبادی؛ فرانک بهرامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (603.2 K)