نویسنده = سدیدخوی، احمد زلزله
تعداد مقالات: 9

1 بررسی تغییرات ناهمسانگردی و نسبت Vp/Vs به‌عنوان پیش‌نشانگرها‌ی زلزله
شیدا صاحب سرا*؛ سدیدخوی، احمد زلزله؛ غلام جوان دلویی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.22 MB)

2 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
غلام جوان دلویی*؛ رامین موقری؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.73 K)

3 برآورد کاهندگی امواج سطحی در لایه های نزدیک سطح زمین با استفاده از داده‌های لرزه ای چند کاناله
ملیحه معقولی*؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.83 K)

4 تحلیل خطر لرزه ای و تهیه طیف خطر یکسان برای زاگرس میانی
رضا عباسی*؛ نیما دولت آبادی؛ احمد سدیدخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

5 به کارگیری نرم افزارهای متن باز در تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی در منطقه شیراز
نیوشا مقدم اصلان پور*؛ نیما دولت آبادی؛ احمد سدیدخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.02 K)

6 بررسی خطرپذیری به روش احتمالاتی در منطقه کرمانشاه با در نظر گرفتن درخت منطقی و تهیه طیف طرح
امین اقایی*؛ نیما دولت آبادی؛ احمد سدیدخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.47 K)

7 بررسی کاربرد درخت منطقی در تحلیل خطر لرزه‌ای احتمالاتی محدوده ساوه
سمیرا فخرائیان*؛ نیما دولت آبادی؛ احمد سدیدخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.04 K)

8 ناهمسانگردی شعاعی در پوسته فلات ایران براساس مطالعه نوفه محیطی
رامین موقری*؛ غلام جوان دلویی؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.2 K)

9 شبیه‌سازی پس‌لرزه‌‌4 دی‌ماه 1389 ریگان به روش تابع تجربی گرین
زهرا نقی پور*؛ علی سنقری؛ مهرداد پاکزاد؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.8 K)