نویسنده = سهیل عزیزی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه روش‌های تعیین آستانه کامل بودن بزرگی زمینلرزهها (MC)
سهیل عزیزی*؛ نوربخش میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

2 Estimation of b-value without levels of completeness (MC)
سهیل عزیزی*؛ نوربخش میرزایی؛ جواد کاظمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.04 K)