نویسنده = علی مرادزاده پتانسیل
تعداد مقالات: 3

1 تخمین پارامترهای ناهمسانگردی سنگ مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌نگاری درون‌چاهی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ مهتاب رشیدی فرد؛ ریاحی ، محمد علی لرزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

2 کاربرد روش‌های مختلف پردازش داده ماهواره‌ای استر، مطالعه موردی کانسار مس-طلا پورفیری دالی شمالی
علی مرادزاده پتانسیل*؛ محمد رضا حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.15 K)

3 تخمین عمق کوری و جریان حرارتی استان زنجان جهت شناسایی مناطق مستعد منابع زمین‌گرمایی به کمک داده‌های مغناطیس هوابرد با قدرت تفکیک بالا
علی مرادزاده پتانسیل*؛ حسین فردوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)