نویسنده = احمد امینی
تعداد مقالات: 5

1 Correlation between Coulomb stress change and Aftershocks Distribution in Sarpol-e-Zahab Earthquake
احمد امینی*؛ غلامرضا رستگار موحد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.58 K)

2 روشی برای افزایش توان تفکیک داده لرزه‌ای بر پایه وارون Q بازه‌ای VSP دورافت صفر
احمد امینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (922.14 K)

3 روشی ساده برای تصحیح جهت گیری مولفه های افقی ثبت شده به یک سیستم همدوس به کمک مولفه های موج برشی پایین رونده
احمد امینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.28 MB)

4 روشی ساده برای پیش بینی سرعت موج S
احمد امینی*؛ یاسر فاضل بیدگلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (491.64 K)

5 پیش بینی سرعت زیر چاه توسط وارون غیرخطی امپدانس صوتی داده های ZVSP
احمد امینی*؛ یاسر فاضل بیدگلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.23 K)