نویسنده = جعفر ولی
تعداد مقالات: 4

1 The effect of fluid pressure on the pore volume compressibility of carbonate reservoir samples using hydrostatic pressure
فریبرز طالبی*؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ جعفر ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.66 K)

2 ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪﮔﯽآزمایشگاهی به همراه بررسی ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ تجربی ارائه شده ﺩﺭسازند سروک
فریبرز طالبی*؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ جعفر ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (939.1 K)

3 کاربرد مطالعه فیزیک سنگ در تعیین خصوصیات پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری
جعفر ولی*؛ حسن مومیوند؛ آقای فرنوش حاجی زاده؛ فریبرز طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.11 K)

4 ارایه مدل هیسترسیس خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن کربناته
جعفر ولی*؛ فرنوش حاجی زاده؛ حسن مومیوند؛ فریبرز طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (431.65 K)