نویسنده = رامین نیک روز
تعداد مقالات: 4

1 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و نشانگرهای لرزه ای در مطالعه مخازن هیدروکربنی
مهدی طاهری*؛ رامین نیک روز؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

2 بازیابی تابع گرین با استفاده از همبستگی متقابل امواج کدا در گسترهء تهران
نسیم عطایی*؛ سمانه مظفری؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.38 K)

3 شناسایی نفت‌گیرهای (تله‌های) چینه‌ای با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای شباهت
علی اصغر بهمنی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ مهدی حسینی فر؛ شکرلله مالگرد
مشاهده مقاله

4 تخمین سرعت موج برشی تند به روش هوش مصنوعی
حامد تیموری*؛ رامین نیکروز؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ علی کدخدایی ایلخچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (743.85 K)