نویسنده = اسرا فرجی
تعداد مقالات: 1

1 روش چند ‌مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ
اسرا فرجی*؛ صادق کریم پولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)