نویسنده = غزاله شیرانزایی
تعداد مقالات: 2

1 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs با استفاده از روش ژو و کاناموری در خوزستان
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.52 K)

2 تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs در شمال زون لرزه زمین ساختی زاگرس با استفاده از روش اصلاح شده ژو و کاناموری
غزاله شیرانزایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (640.44 K)