کلیدواژه ها = فیزیک سنگ رقومی
تعداد مقالات: 4

1 ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی؛ Erik Saenger
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

2 روش چند ‌مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ
اسرا فرجی*؛ صادق کریم پولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

3 قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی
مشاهده مقاله

4 قابلیت شبکه های کانولوشنی در تخمین سرعت سنگ با تصاویر چندمقیاسی
صادق کریم پولی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.53 K)