کلیدواژه ها = Magnetic
تعداد مقالات: 5

1 Applications of the Magnetic and Electromagnetic methods in Geophysical Explorations: some recent case studies
اسکویی، بهروز مغناطیس*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.38 K)

2 وارون سازی توامان سه‏ بعدی داده های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و پایدارکننده نُرم یک
مصطفی قارلقی*؛ سعید وطن خواه؛ شوانگ لی یو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.17 K)

3 A generalized framework for Lp-norm joint inversion of gravity and magnetic data
سعید وطن خواه*؛ شوانگ لیو؛ رزماری انه رنات؛ شیانگ یان هو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.03 K)

4 پیشنهاد مطالعات ژئوفیزیکی مسیر تونل انتقال پساب مجتمع مس سونگون جهت شناسایی گسل ها و شکستگی ها
یوسف شرقی*؛ فرهاد عزیز افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (574.15 K)

5 An efficient algorithm for large-scale joint inversion of gravity and magnetic data
سعید وطن خواه گرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.57 K)