کلیدواژه ها = همبستگی متقابل
تعداد مقالات: 5

1 تعیین منحنی‌های پاشندگی امواج ریلی درناحیه غرب ایران با استفاده از داده نوفه محیطی
بهاره کرمی*؛ رضاپور ، مهدی زلزله؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.2 K)

2 بازیابی تابع گرین با استفاده از همبستگی متقابل امواج کدا در گسترهء تهران
نسیم عطایی*؛ سمانه مظفری؛ رامین نیک روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.38 K)

3 بررسی ساختار نزدیک سطح بین ایستگاه طبس- بصیران در منطقه خراسان جنوبی با استفاده از همبستگی نوفه لرزهای‌ محیطی
بتول صادقی*؛ رامین نیک روز؛ ریاحی ، محمد علی لرزه؛ تقی شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

4 مدل های سرعت موج برشی ناحیه جنوب غرب تهران براساس مطاله نوفه
غلام جوان دلویی*؛ رامین موقری؛ سدیدخوی، احمد زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.73 K)

5 مدلسازی همبستگی متقابل داده های گراویمتری معدن شواز، یزد، ایران
ایمان احمدی*؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)