کلیدواژه ها = کانال ها
تعداد مقالات: 1

1 شناسایی مرزهای کانال ها در داده های لرزه نگاری با استفاده از تبدیل کرولت و فیلترهای مورفولوژی
بهاره بوستانی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه؛ ترابی، سیاوش لرزه؛ حمیدرضا امین داور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.46 MB)