کلیدواژه ها = تخمین عمق
تعداد مقالات: 7

1 استفاده از مدلسازی پیشرو در تخمین عمق کوری میدان های ژئوترمال
سینا شیرانی*؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد محمدزاده مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

2 تخمین عمق و موقعیت منابع میدان پتانسیل با تبدیل موجک
احسان رحیمی*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.93 K)

3 مدلسازی همبستگی متقابل داده های گراویمتری معدن شواز، یزد، ایران
ایمان احمدی*؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.4 MB)

4 برآورد عمق بی هنجاری های مغناطیس هوابرد منطقه بصیران به روش واهمامیخت ورنر
غلامعباس فنایی خیرآباد*؛ محمد محمدزاده مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.05 K)

5 پردازش داده‌های مغناطیس هوابرد پهنه زاگرس و برآورد ضخامت رسوبات
علی امجدی*؛ بهرام عکاشه؛ محمد آریامنش؛ محسن پورکرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

6 پردازش داده‌های مغناطیسی و تخمین عمق بی‌هنجاری مغناطیسی اندیس سنگ آهن کاشمر
حافظه زعفرانلو شیروان*؛ براتعلی فیض آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382 K)

7 پردازش و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی اندیس سنگ آهن ملااحمد
امید حدادی*؛ عبدالحمید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (436.83 K)