کلیدواژه ها = روش‌های پلاریزه
تعداد مقالات: 1

1 روش‌های غیرفعال لرزه‌ای: بازیابی موج P مستقیم با استفاده از خواص قطبیدگی
علی ریاحی*؛ ظاهرحسین شمالی؛ احمد کمایستانی
مشاهده مقاله