کلیدواژه ها = داده‌های شتاب‌نگاری
تعداد مقالات: 2

1 امکان‌سنجی استفاده از نرم‌افزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفت‌خیز
سید سروش انفرادی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله

2 ارزیابی و اعتبار‌سنجی بهره‌گیری از سیستم PRESTo به‌منظور سامانه هشدار سریع زمین‌لرزه در شهر تهران
سید سروش انفرادی*؛ ظاهرحسین شمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.2 K)