کلیدواژه ها = تابع گرین تجربی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه توابع گرین تجربی واقعی با استفاده از روش برانباشت قطبیدگی
مهدی حمیدبیگی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.26 K)