کلیدواژه ها = ضخامت الاستیک
تعداد مقالات: 3

1 مدل سازی تئوری توابع ادمیتنس و کوهرنس لیتوسفر
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.89 K)

2 تعیین ضخامت الاستیک لیتوسفر با استفاده از داده های گرانی سنجی مطالعه موردی: منطقه ای شامل بلوک های گلپایگان، قم و آران
سمیرا قلعه نویی*؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.63 K)

3 تفاوت در ضخامت الاستیک موثر بر روی صفحه عربی با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک کروی از جاذبه و توپوگرافی
علی الرحیم*؛ حیدر البهادلی؛ احمد موسى
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)