کلیدواژه ها = WWLLN
تعداد مقالات: 2

1 مطالعه عددی عملکرد شاخص‌ تهدید آذرخش در پیش بینی آذرخش
نرگس صالح؛ مریم قرایلو*؛ مجید مزرعه‌فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.2 K)

2 مطالعه رخدادهای آذرخشی مرتبط با توفان های تندری رخ داده در 24 فروردین 98 در منطقه خلیج فارس
امیر کیوان لشکری؛ محمدجواد کلائی*؛ قرایلو، مریم هواشناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.5 K)