کلیدواژه ها = واژههای کلیدی: میدان پتانسیل نرمال _ میدان گرانی نرمال _ حل معادله لاپلاس _ رابطه سومیگلیانا _ ژئودزی
تعداد مقالات: 1

1 تعیین پتلنسیل و میدان گرانی نرمال توسط رابطه سومیگلیانا
سمیرا قاسمی رودسری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.21 K)