کلیدواژه ها = فرابنفش
تعداد مقالات: 3

1 صوت مغناطیسی پین زحل در فضای انگسترمی آینه مقعر
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.08 K)

2 رابطه تعریف پین صوت یا هم سطحی کهکشان در آینه مقعر کوانتش نورخورشید
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.03 K)

3 نظریه تعریف طول موج در تعریف پین در نظریه الکتروستاتیک نور خورشید و تعریف زمان
هرمز رشیدی مهر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (149.75 K)