کلیدواژه ها = Zarand earthquake
تعداد مقالات: 2

1 Multiple source analysis from InSAR data and new insights into fault activation and stress transfer: The 2005 Zarand, Iran, earthquake
زینب گلشادی*؛ مهدی رضاپور؛ Simone Atzori؛ stefano Salvi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.04 K)

2 چگونگی شکستگی بهنگام زمین لرزه 2005 زرند استان کرمان، در جنوب شرق ایران
قیطانچی، محمد رضا زلزله*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.47 K)