کلیدواژه ها = واژههای کلیدی: فشارمنفذی
تعداد مقالات: 1

1 تخمین فشار منفذی مخزن هیدرو کربنی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین
مهدیه حسینی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.29 K)